ǥ HOME > ǰҰ > ǥ


  BeeHive208S BeeHive304 BeeHive204 BeeHive204AP() BeeProg3 BeeProg2 BeeProg2C SmartProg2()
Ҷ Ÿ , ܵ, Ƽ Ҷ , Ƽ Ҷ , Ƽ Ҷ , Ƽ Ҷ ̱۷Ҷ ̱۷Ҷ ̱۷Ҷ ̱۷Ҷ
α׷ Ϻȯ α׷ α׷ α׷ α׷ α׷ α׷ α׷ α׷
̽ α׷ Ĩ α׷ Ĩ α׷ Ĩ α׷ Ĩ α׷ Ĩ α׷ Ĩ α׷ Ĩ α׷ Ĩ
ֽŹ ̽
Ƽ α׷ ? (8 Ʈ) (4 Ʈ, 1PC 2 ) (4 Ʈ, 1 PC 2 ) (4 Ʈ, 1 PC 2 ) (1 PC 8 ) (1 PC 8 ) (1 PC 8 ) ƴϿ
Pin drivers 8x 48 pins, universal 4x 64 pindrives, universal 4x 48 pins, universal 4x 48 pins, universal 64 pindrives, universal 48 pins, universal 48 pins, universal 40 pins, universal
TTL pindriver universal, 1.8V-5V universal, 1.8V-5V universal, 1.8V-5V universal, 1.8V-5V universal, 1.8V-5V universal, 1.8V-5V universal, 1.8V-5V universal, 1.8V-5V
Analog pindriver universal, 1.8V-7V(1x), 1.8V-26V(2x) universal, 1.8V-7V(1x), 1.8V-26V(2x) universal, 1.8V-7V(1x), 1.8V-26V(2x) universal, 1.8V-7V(1x), 1.8V-26V(2x) universal, 1.8V-7V(1x), 1.8V-26V(2x) universal, 1.8V-7V(1x), 1.8V-26V(2x) universal, 1.8V-7V(1x), 1.8V-26V(2x) specialized, 1.8V-7V(1x), 1.8V-26V(1x)
ű ̽ ߰ level A level A level A level A level A level A level A level B
ISP ? , (ISP connector, level Z) ƴϿ , (ISP connector, level Z) , (ISP connector, level Z) ƴϿ , (ISP connector, level Z) , (ISP connector, level Z) , (ISP connector, level Y)
OS, Win XP~ Win10 ܵ, XP Embedded inside
Embedded CPU ƴϿ

ARM processor SSD

ƴϿ ƴϿ ƴϿ ƴϿ ƴϿ ƴϿ
FPGA pindriver
ڰ
˻ ˻
PC ̽ ܵ, PC ᰡ USB 2.0 and LAN port USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 and LAN port USB 2.0 and
LPT port
USB port USB port
α׷ ӵ ſ + ſ +
24FC128 00:02.3 the fastest 00:02.3 00:02.3 the fastest 00:02.3 00:02.3 00:05.9
M25P20 00:03 the fastest 00:03 00:03 the fastest 00:03 00:03 00:12
QB25F640S33 00:30.7 the fastest 00:30.7 00:30.7 the fastest 00:30.7 00:30.7 05:06
SST39VF016Q 00:40.8 the fastest 00:40.8 00:40.8 the fastest 00:40.8 00:40.8 04:40
K8P6415UQB 00:13 the fastest 00:13 00:13 the fastest 00:13 00:13 -
MT29F1G08ABAEAWP 00:51 00:20 00:51 00:51 00:20 00:51 00:51 -
THGBM3G4D1FBAIG 06:03 the fastest 06:03 06:03 the fastest 06:03 06:03 -
AT89C51RD2 00:14.4 the fastest 00:14.4 00:14.4 the fastest 00:14.4 00:14.4 00:18
PIC18LF8720 00:11 the fastest 00:11 00:11 the fastest 00:11 00:11 00:18.7
CE
ŸƯ¡

ܵ Ҷ
ڵ
ڵ øȣο
JAM/STAPL/VME/SVF player.

ڵ
ڵ øȣο
JAM/STAPL/VME/SVF player.
eMMC, NAND 뷮 ޸

ڵ
ڵ øȣο
JAM/STAPL/VME/SVF player.

BeeHive204 ڵڵ鷯
ڵ
ڵ øȣο
JAM/STAPL/VME/SVF player.

ڵ
ڵ øȣο
JAM/STAPL/VME/SVF player.
eMMC, NAND 뷮 ޸

ڵ
ڵ øȣο.
Ҷ
JAM/STAPL/VME/SVF player.

Beeprog2 ϳ ϴ Ĩ .
Ĩ (bipolar PROMs, old EPROMs, ...)
- LPT port Ұ

ڵ øȣο.

ݴ 1000 900 400 400() 280 140 120 50()


* å ȯ ֽϴ.

* λ 翡 ֽñ ٶϴ.